Vámosgyörk község weboldala

Hírek

Tájékoztató a Gyöngyösi Járási Hivatalának munkájáról

Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala
Hivatalvezető

Vámosgyörk község

valamennyi állampolgára részére

TISZTELT HELYI LAKOSOK!

A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére az államigazgatási ügyeik kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyeik elintézésének lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert alakított ki. Cél az ügyfelek lehető legteljesebb körű, helyben történő kiszolgálása, továbbá az érintettek megfelelő tájékoztatása.

 

Az ügysegédek szakmai, informatikai segítséget nyújtanak a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá tájékoztatást adnak egyéb államigazgatási ügyek intézéséhez.

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:

 

Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala
Hivatalvezető

Vámosgyörk község

valamennyi állampolgára részére

TISZTELT HELYI LAKOSOK!

A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére az államigazgatási ügyeik kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyeik elintézésének lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert alakított ki. Cél az ügyfelek lehető legteljesebb körű, helyben történő kiszolgálása, továbbá az érintettek megfelelő tájékoztatása.

 

Az ügysegédek szakmai, informatikai segítséget nyújtanak a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá tájékoztatást adnak egyéb államigazgatási ügyek intézéséhez.

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:

-       lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása;

-       lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása

-       mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei

-       szociális ellátásokkal kapcsolatos ügykörök:

-   közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása (alanyi, normatív),

-   időskorúak járadéka,

-   alanyi ápolási díj megállapítása,

-   egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

-       közlekedőképesség minősítésének kezdeményezése;

-       gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása;

-       szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása;

-       egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása;

-       az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.);

-       helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel;

-       egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén;

-       földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés;

 

 

 

 

 

Csordásné Lukovszki Ágnes - települési ügysegéd az Önök településén a Vámosgyörki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Vámosgyörk, Petőfi út 25.) várja ügyfeleit

minden hétfőn 15.00 órától 16.00 óráig.

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala a települési ügysegéd ügyfélfogadási idején kívül is a lakosság rendelkezésére áll az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. új épületrész 1. emelet 76. iroda

Telefon: (Központi szám:06 (37) 510-300, 510-333, ill. az ügysegéd telefonszáma a 06 (37) 510-396.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot arról, hogy a járási hivatal törzshivatalában (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) mely ügyekben állunk még a lakosság rendelkezésére:

 

-       Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése, valamint temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése – Adorján László Csaba (új épületrész 1. emelet 72. iroda – közvetlen telefon: 510-398).

-       Szabálysértéssel kapcsolatos ügyek: Dr. Kovács Norbert, Dr. Kőhalmi Ivett (új épületrész 1. emelet 66. iroda – közvetlen telefon: 510-392 valamint Kovácsné Hegedűs Klára, Safranka Sándor 1. emelet 75. iroda, közvetlen telefon 510-334).

-       Közfoglalkoztatási referens: Dr. Vitovszki Mária hivatalvezető-helyettes 1. emelet 63. iroda, közvetlen telefon 510-388).

-       Oktatási referens: Sohajda Helga (új épületrész földszint 46. iroda, közvetlen telefon 510-343)

-       Romaügyi referens: Lakatos Alajos (új épületrész 1. emelet 69. iroda, közvetlen telefon 510-413).

 

A HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal szakigazgatási szervek elérhetőségei:

 

Járási szakigazgatási szerv

Címe

Elérhetősége

Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

3200 Gyöngyös,

Kossuth L. u. 1.

37/500-080

Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala

3200 Gyöngyös,

Kossuth L. u. 1.

37/311-850

Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24.

37/505-440

Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és

élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Illetékességi területe: Gyöngyösi, Hatvani járás

3200 Gyöngyös,

Deák Ferenc út 17.

37/313-829

Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala

Illetékességi területe elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági

jogkörben: Gyöngyösi, Hatvani, Heves járás

3200 Gyöngyös,

Fő tér 13.

37/510-394

Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete – Gyöngyös Kirendeltség

3200 Gyöngyös,

Dózsa Gy. út 20.22.

37/311-172

 

Gyöngyös, 2013. szeptember 20.

Tisztelettel:

 

Dr. Bekecs Andrea sk.

hivatalvezető