Címlap
FIGYELEM!
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View Privacy Policy

Köszöntjük weblapunkon

Gyógyszertár

Vámosgyörki gyógyszertár nyitva tartása

3219 Vámosgyörk, István Király út 60

06 37/361-377

Hétfő: 7:30 -14:45

Kedd: 12:30-16:00

Szerda: 7:30-11:45

             14:15-16:00

Csütörtök: 12:30 -16:00

Péntek: 7:30-11:45

               14:15-15:00

Dr.Mihály Mária

 06 70/382-4364

Módosítás: (2014. április 08. kedd, 16:08)

 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Felhívása

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság kiemelt feladatként kezeli a vegetációtüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást és tájékoztatást. A szabadtéri tüzek megelőzéshez szükséges szabályok ismerete és betartása közös feladatuk, amely sikeresen a területeken dolgozó erdő- és mezőgazdálkodók segítségével valósulhat meg, ehhez kérjük szervezete segítő támogatását.

Kérem, hogy az alábbi tájékoztatást jutassák el a település lakosaihoz, és tevékenységük során fokozottan figyeljenek a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartására.

Az utóbbi időben a hosszabb ideje tartó csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért Heves megye területén lévő erdőkre, valamint az erdők határától számított kétszáz méteren belüli területre 2014. március 11-én általános tűzgyújtási tilalom került kihirdetésre. A tűzgyújtási tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is. A szabadtéri tűzesetek száma melynek eloltása tűzoltói beavatkozást igényelt, 5 nap alatt megközelítette a 100-as nagyságrendet.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szabad területeken keletkezetett tüzek jelentős része növényi hulladék és szemét nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt keletkezett. A tűz melletti állandó felügyelet, az oltási eszközöknek és oltóanyagnak az égetés helyszínén történő tartása sem biztosítja, hogy szeles időben a tűz ne terjedjen tovább és ne okozzon visszafordíthatatlan károkat akár emberéletet is veszélyeztetve. A tűz terjedése szeles időben akár egy futó sebességénél is nagyobb lehet.

A szabadtéri tüzek többsége nem erdőterületen, vagy annak határától számított kétszáz méteren belül keletkezett, hanem attól távolabb és onnan terjedt át a tűzgyújtási tilalom hatálya alatt lévő területekre.

A lakosság élet és anyagi javainak védelme érdekében a megye területére kihirdetetett tűzgyújtási tilalom időtartama alatt kérjük, hogy tűzgyújtással járó tevékenységet ne végezzenek, ezzel is csökkentve a település és környezetének veszélyeztetését.

Fontos tudni azt, hogy tűzvédelmi szabály megszegése esetén az alábbi tűzvédelmi szankciókat kell kötelezően alkalmazni:

•         Ha valaki figyelmen kívül hagyja a tűzvédelmi előírásokat és ezzel tüzet idéz elő, a tűzvédelmi hatóság 100 ezer forinttól egy millió forintig terjedő bírsággal sújthatja az okozót.

•         Ha valaki tüzet idéz elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges a tűzvédelmi bírság összege 200 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet.

Kérjük, hogy, ha a szabadtéren tüzet, vagy tűzre utaló körülményt tapasztalnak - főként erdőterületek határában - akkor haladéktalanul hívják a katasztrófavédelem 105-ös segélyhívó számát!

A szabadtéri tüzekkel, erdőtüzekkel és a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos tudnivalókért keresse a www.heves.katasztrofavedelem.hu és a http://heves.katasztrofavedelem.hu/heves-megyei-tűzmegelőzési-bizottság oldalt!

 

 Csontos Ambrus tű mk. dandártábornok

  Főtanácsos

Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elnöke

 

 

Módosítás: (2014. március 18. kedd, 14:03)

 

Választási Határozat

VÁMOSGYÖRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

mint a Helyi Választási Iroda Vezetője

3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

Tárgy: 10.000 lakosnál kisebb településen megválasztható önkormányzati képviselők száma

VS27 186 /2014

HATÁROZAT

VÁMOSGYÖRK községben, mint önálló választókerületben a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma a 2014. évi önkormányzati választásokon 6 fő.

Ezen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet KIFOGÁST nyújthat be a Helyi Választási Bizottsághoz (3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.)

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Helyi Választási Bizottsághoz.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

a)  a jogszabálysértés megjelölését,

b)   a jogszabálysértés bizonyítékait,

c)   a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d)    a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Indokolás:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 4. § c./ pontja alapján Vámosgyörk község önkormányzati képviselőinek száma 6 fő.

Vámosgyörk település, mint önálló választókerület év elejei lakosságszáma: 1988 fő, a 2010. évi L. törvény 4.§ c./ pontja szerint 5.000 lakosig 6 képviselő választható.

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. törvény (Ve) 210.§ (1) bekezdése biztosítja, a kifogás benyújtásának részleteit pedig a Ve. 208 § és 212. §-ai tartalmazzák.

A jelen határozat közzétételének módja és ideje: Vámosgyörk Községi Önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel, a községi önkormányzat honlapján való nyilvánosságra hozatal. Ezen határozat közzétételének időpontja: 2014. február 14. 08,00 óra.

Vámosgyörk, 2014. február 13.

 

Dr. Balázs László

jegyző  

Módosítás: (2014. március 17. hétfő, 19:51)

 
Környezet tudatos intézmény projekt keretein belül
elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk!

Közös célunk, hogy az elektronikai hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek begyűjtésre és hasznosításra.

A gyűjtés időpontja: 03.20 8:00-9:30

Kérjük a kedves szülőket, hogy az otthon feleslegessé vált elektronikai termékeket szíveskedjenek az óvodába eljuttatni és az arra kijelölt helyen hagyni.

Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtésére kerülne sor: TV, videó, magnó, rádió, hűtő, mosógép, centrifuga, háztartási kisgépek, háztartási nagygépek, információs és távközlési berendezések, rádiótelefon készülék, elektromos és elektronikai barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú sütő, elektromos sütő, számítógép és tartozékai, nyomtató, számológép, lemezjátszó.

 

Farsangi képek

Településünk két lelkes fotósa nem tétlenkedett a farsang ideje alatt. Az általuk készített fényképeket az alábbi linkeken tekinthetik meg:

Bódi Zsolt ovis farsang 2014

Bódi Zsolt iskolai farsang 2014

Nagy Gábor ovis farsang 2014

Nagy Gábor iskolai farsang 2014

Nagy Gábor Idősek Otthona farsang 2014

A készítőkkel a nevükre kattintva lehet felvenni e-mailban a kapcsolatot.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

SZJA 2013

Tisztelt Olvasó!

Az idei évben is elérkeztünk az adó bevallási időszakhoz. Településünkön is több civil szervezet működik, melyek érintettek az adó 1 % felajánlásában.

A következő táblázat a tavalyi év felajánlásai alapján készült, amely összegeket az alapítványok és egyesületek az idei évben kapták kézhez.

Adószám Szervezet neve Kapott összeg Felajánlók
18576779-1-10 A VÁMOSGYÖRKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 156 417 Ft 49 Fő
18585117-1-10 A VÁMOSGYÖRKI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 37 496 Ft 13 Fő
18582712-1-10 HOLDUDVAR ALAPÍTVÁNY 252 178 Ft 76 Fő
19923820-1-10 V 7 POSTAGALAMB SPORT EGYESÜLET 60 928 Ft 21 Fő
18580662-1-10 VÁMOSGYÖRK TŰZOLTÓ EGYESÜLET 224 589 Ft 61 Fő
19920212-1-10 VÁMOSGYÖRKI SPORTEGYESÜLET 27 657 Ft 5 Fő

Forrás:nav.gov.hu

Minden felajánlónak nagyon köszönjük a segítséget, reméljük az idei adóbevallással is minél többen ajánlják fel az 1%-ot valamelyik helyi szervezetnek.

Ezt a döntést szeretnénk segíteni a következő listával:

 

Név:A Vámosgyörki Általános Iskoláért Alapítvány

Cím:3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 6.

Adószám:18576779-1-10

Az elmúlt évben az 1%-okból számlánkra utalt 205 594 Ft összeget, célkitűzéseinknek 
 
megfelelően, tanulmányi versenyek nevezési díjára, tanulóink jutalmazására, illetve a Nyári 
 
napközi támogatására használtuk fel.
 
Segítségüket ezúton is köszönjük szépen!
 
 

Cím:3291 Vámosgyörk, István K. u. 1.

Adószám:18582712-1-10

 

Név:A Vámosgyörki Óvodásokért Alapítvány

Cím:3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 10

Adószám:18585117-1-10

A Vámosgyörki Óvodásokért alapítvány javára felajánlott összegből, új, Sony márkájú, USB-s, DVD lejátszós mini hifi torony lett vásárolva, ami nagy segítséget jelent az Óvoda néptánc foglalkozásaihoz is. Köszönjük !

 

Név:Vámosgyörk Tűzoltó Egyesület

Cím:3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25.

Adószám:18580662-1-10

 

Név: Vámosgyörki Polgárőrség

Cím:3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25

Adószám:18592924-1-10

 

Név:Vámosgyörki Sportegyesület

Cím:3291 Vámosgyörk, Kossuth út 43.

Adószám:19920212-1-10

 

Név:V 7 Postagalamb Sport Egyesület

Cím:3291 Vámosgyörk, Vörösmarty u. 3.

Adószám:19923820-1-10

A szervezet nevére kattintva a kitöltött 1%-os nyomtatvány kinyomtatható.

 

FONTOS!

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

Segítségüket is előre is köszönjük!

Ha valamelyik vámosgyörki székhelyű szervezet kimaradt, az a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen jelezheti és az adatait természetesen közzé tesszük.

Módosítás: (2014. április 10. csütörtök, 09:49)

 

 

Vámosgyörk Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

Tisztelettel meghívja a község lakosságát 

a Falugyűléssel egybekötött

Közmeghallgatásra

Időpont: 2013. november 22. 16:00

Helye: Közösségi Ház

Napirend:

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, az önkormányzati vagyon alakulásáról. Előadó: Gedei Zoltán polgármester

  2. Tájékoztatás az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról. Előadó: Gedei Zoltán polgármester

  3. Közmeghallgatás keretében közérdekű kérdédek, javaslatok.

 

Mindenkit tisztelettel várunk!

 

DALOK, VERSEK, MESÉK…

Az V. Virág János énekkari találkozó és a III. vers-és népmesemondó verseny rövid összefoglalója
 
 
Daloktól, versektől és meséktől volt hangos a Vámosgyörki Visontai Kovách László 
 
Katolikus Általános Iskola tornaterme 2013. október 5-én. Ismét találkoztak ugyanis a Vámos 
 
települések tagjai, elhozták kórusaikat, valamint vers- és mesemondóikat. A vámosgyörkieket 
 
két kórus, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub Énekkara, valamint az Amadea Énekegyüttes 
 
képviselte. A hazai versmondók a felnőtt kategóriában Satáné Benei Mária, az ifjúsági 
 
kategóriában Juraszkó Johanna 7. osztályos tanuló voltak. Mesemondónk, az 5. osztályos 
 
Májer Abigél a 3. helyet szerezte meg az Aranyszőrű bárány c. népmese előadásával. Ezúton 
 
köszönjük minden fellépőnek, hogy képviselték településünket. 
 
Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub meglepetéssel is készült a testvértelepülésekről érkezők 
 
számára, ugyanis délután előadták a Vonatra várva című táncukat, nagy sikert aratva ezzel. 
 
A rendezvény hagyományosan a Mindenszentek Templomban a Pénzügyőr zenekar 
 
koncertjével zárult. 
 
A találkozó nem jöhetett volna létre a sok- sok segítő nélkül, akiknek ezúton is köszönjük, 
 
hogy munkájukkal hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz.
 
Itt szeretnénk közzé tenni egy levelet mely a honlapra érkezett.
 
Kedves Adminisztrátor!
Kérem, hogy feltétlenül tegye fel a honlapra és továbbítsa köszönetemet a nemesvámosi Borostyán Népdalkör nevében az V. Virág János verseny fő szervezőjének, Szedmák Szilviának és az összes segítőnek! Szilvia már legalább fél évvel ezelőtt kezdte szervezni a versenyt és rendkívül sokat áldozott szabadidejéből a sikeres előkészítésért és lebonyolításért. A kezdetektől ő volt a kapcsolattartó minden fellépővel. A segítők is nagyon sokat dolgoztak az előkészületekben és a lebonyolításban egyaránt. Immáron ötödik alkalommal találkoztunk és barátság fűz bennünket a vámosgyörkiekhez.

Baráti üdvözlettel:
Halmosiné Venesz Zsuzsanna
Nemesvámos, Borostyán Népdalkör vezetője
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a fényképek is felkerültek az oldalra, melyek a képek menüpont alatt megtekinthetők.
Köszönet érte Bódi Zsoltnak (Virág János 1)Ha valaki nagyobb felbontásban szeretné valamelyik fotót forduljon a készítőhöz.
Elérhetősége a Közösségi Ház menüpontnál, vagy itt.
Nagy Gábornak is köszönöm a képeket(Virág János 2), az ő teljes fotó sorozata a Vámosgyörki képek link alatt, vagy ide kattintva elérhető.
 
Az  Őszirózsák Nyugdíjas Klub Vonatra várva című táncukról Egerben készült videó  Őszirózsák Nyugdíjas Klub menü alatt látható
 
Elektronikus ügyintézés
Esemény naptár
november 2017
H K SZ CS P SZ V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Ki olvas minket
Oldalainkat 18 vendég böngészi