Címlap
FIGYELEM!
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View Privacy Policy


 

 

TISZTELT FÖLDTULAJDONOS !

2013. JANUÁR ELSEJÉT KÖVETŐEN, A HASZNÁLT TERÜLET NAGYSÁGÁTÓL FÜGGETLENÜL, MINDEN TERMŐFÖLD HASZNÁLATOT (kivéve erdő) BE KELL JELENTENI A FÖLDHIVATALHOZ! A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A ZÁRTKERTI FÖLDHASZNÁLATRA IS VONATKOZIK.

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FELHÍVJA A TISZTELT TERMŐFÖLD TULAJDONOSOK FIGYELMÉT, HOGY MÓDOSULT A TERMŐFÖLDRŐL SZÓLÓ 1994. ÉVI LV. TÖRVÉNY ÉS A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 356/2007. (XII. 23.) KORM. RENDELET:

A FÖLDTÖRVÉNY 25/B.§ (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK SZERINTI ELJÁRÁS:

AKI TERMŐFÖLDET HASZNÁL, KÖTELES A HASZNÁLATOT ANNAK MEGKEZDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL AZ INGATLANÜGYI HATÓSÁGHOZ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL CÉLJÁBÓL – A KORMÁNY RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FORMANYOMTATVÁNYON (TOVÁBBIAKBAN: BEJELENTÉSI ADATLAP) – BEJELENTENI.

A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A MÓDOSÍTÁST MEGELŐZŐEN CSAK AZ EGY HEKTÁR FELETTI TERÜLETNAGYSÁGÚ TERMŐFÖLDEKRE VONATKOZOTT.

 

A BEJELENTÉSI ADATLAP, VALAMINT A TERMŐFÖLD HASZNÁLATÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNYOK A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 356/2007. (XII. 23.) KORM. RENDELET MELLÉKLETÉBEN TALÁLHATÓAK.

 

A BEJELENTÉS DÍJKÖTELES ! 19 FÖLDRÉSZLETIG 6.000,- Ft, 20 VAGY ANNÁL TÖBB FÖLDRÉSZLET ESETÉN A BEJELENTÉS DÍJA 12.000,- FT.

A FELHÍVÁSBAN HIVATKOZOTT NYOMTATVÁNYOK A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HONLAPJÁRÓL  (www.vm.gov.hu) , A FÖLDHIVATALI PORTÁLRÓL (www.földhivatal.hu) LETÖLTHETŐK, VALAMINT A JÁRÁSI HIVATALOK FÖLDHIVATALAINAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN MEGTALÁLHATÓK!

2013. FEBRUÁR ELSEJÉTŐL OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ FÖLDRÉSZLET RÉSZHASZNÁLATA ESETÉN A FÖLDHASZNÁLAT BEJEGYZÉSÉNEK ELŐFELTÉTELE A HASZNÁLATI MEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÉS VÁZRAJZ. (FÖLDTÖRVÉNY 11/B-11H. §)

A 2013. JANUÁR ELSEJÉT KÖVETŐEN MEGKÖTÖTT HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK - AMELYEK A HASZONBÉRLETI DÍJ CSÖKKENTÉSÉRE ILLETVE A HASZONBÉRLET HATÁRIDEJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZNAK - AKKOR REGISZTRÁLHATÓAK A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSBAN, HA ERRE VONTAKOZÓAN A FELEK AZ ALAPSZERZŐDÉSBEN MEGÁLLAPODTAK. MEGÁLLAPODÁS HIÁNYÁBAN A MÓDOSÍTÁSOKAT AZ ÚJ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINT BÍRÁLJA EL A FÖLDHIVATAL.