Vámosgyörk község weboldala

Vöröskereszt

Vöröskereszt

A Vöröskereszt helyi szervezete 1998. április 29.-én újjá alakult Toma István polgármester úr kezdeményezésére. Ekkor 9 fő vezetőségi tag került megválasztásra, a fő irányelv az volt, hogy a település minden intézményéből legyen egy-egy fő, aki közvetítő szerepet tölt be. A taglétszám elérte a 60 főt. A szervezet az alábbi tevékenységekben vállalt szerepet:

  • Véradás megszervezése
  • Ruhavásárlási akció megszervezése
  • Közvetítés a rászoruló gyermekek nyaraltatása, táboroztatása érdekében.
  • Kapcsolattartás a gyöngyösi Vöröskereszt Szervezettel (a megyei szomszéd falvak orvosi hálózatával.)
  • Aktuális segítségnyújtás (árvíz, belvízvédekezés, segélyek szétosztása.

 

Véradásokon Vámosgyörk lakosságán kívül, az adácsi, és viszneki véradók is nagy számban vesznek részt. Évente kétszer kerül sor a szervezet véradásokra. Minden alkalommal, köszönet az emberek segítőkészségének szép mennyiséget sikerül levenni, és a gyógyítás szolgálatába állítani.

 

Ruhavásárokat is rendszeresen tartanak, melyeken az összegyűjtött ruhákból vásárolhatnak az érdeklődők. A megmaradt ruhákat továbbítják más karitatív szervezetek felé. Az itt befolyt összeget pedig helyi szervezetek támogatására fordítják (pl.: Óvoda, Általános Iskola, Idősek Otthona).

A szervezet tagjai mindenkor kivették részüket, a települést érintő katasztrófa helyzetek elhárításában. Mindkét árvíz esetén, részt vettek a védelmi munkákban, illetve a kitelepítés alkalmával is aktívan segítettek.

Munkájukat a megyei és országos szervezet is több kitüntetéssel ismerte el.

Elnyerték: 2002. 10. 23 a Község Szolgálatáért kitüntetést

2002. 12. 11 a Vöröskereszt országos vezetősége elismerését

2004. 06. 18 Detken a Véradók Világnapja alkalmából kaptak elismerő oklevelet önzetlen munkájukért. Egyénileg is több elismerést szereztek.

 

Bárki, aki szívesen csatlakozna ehhez a lelkes és önzetlen szervezethez azt, örömmel fogadják soraik között.